Nie działa JavaScript!

Kod galerii korzysta z JavaScript. Być może używasz rozszerzenia NoScript dla Firefoksa lub masz globalnie wyłączoną obsługę JavaScript. Jeśli chcesz w zgodny z kodem sposób obejrzeć zdjęcia, odblokuj działanie JavaScript przynajmniej dla tej strony.

Jak to cholerstwo obsłużyć?

To efekty najazdu wskaźnikiem myszy na pola 1–4.

  1. Pasek komentarzy (nie każde zdjęcie go posiada).
  2. Pasek miniatur.
  3. Wyjście do innych stron.
  4. Jak to cholerstwo obsłużyć.
  5. Ładuj poprzedni/następny obraz (wypróbuj też strzałki lewo-prawo na klawiaturze).

Tu jest samonapędzające się demo ;)